lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /var/www/kfc.jysk-ks.com/htdocs/wp-content/themes/theme53310 Al/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37lessphp fatal error: expected color value: failed at `background: lighten(@customBg, 6%);` /var/www/kfc.jysk-ks.com/htdocs/wp-content/themes/theme53310 Al/style.less on line 920 Contact US | KFC Kosovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Fshati Ndërkombëtar,
Objekti Afarist, Veternik, Prishtinë

Tel fix: + 381 (0) 38 602 122

Email: info@kfc-ks.com

 

Dëshironi të lidheni me ne ?